กองนโยบายบายและแผนพบหน่วยงาน Site Visit คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กองนโยบายบายและแผนพบหน่วยงาน Site Visit คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

[Show slideshow] กองนโยบายและแผนพบหน่วยงาน Site Visit (คณะมนุษยศาสตร์และสัง…

Read More

การประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลการดำเนินงานด้วยตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเวลา 13.30 – 16.30 น.

การประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลการดำเนินงานด้วยตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเวลา 13.30 – 16.30 น.

. [Show slideshow] 12► กองนโยบายและแผนจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การเต…

Read More