การประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลการดำเนินงานด้วยตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเวลา 13.30 – 16.30 น.

.

กองนโยบายและแผนจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลการดำเนินงานด้วยตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเวลา 13.30 – 16.30 น